Integritetspolicy

 

1. ALLMÄNT

Future4us / Crest Förvaltning AB behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av våra webbsidor, lojalitetsprogram och mobilapplikationer (gemensamt ”Tjänsterna”) som kan nås via olika medier eller enheter och som gjorts tillgänglig av oss. Vi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera en person.

Syftet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är att informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller avslöjar genom att besöka eller använda våra tjänster.

Vi uppmuntrar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda tjänsterna och lämna dina personuppgifter till oss bekräftar du att du har informerats om vår användning av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas av oss i enlighet med denna integritetspolicy ska du inte ge oss dina personuppgifter. Observera att i sådana fall kan det hända du inte har tillgång till och/eller kan använda vissa funktioner av tjänsterna eller några av våra tjänster.

För att del av angivna tjänster krävs att du är över 18 (arton) år.

2. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar dina personuppgifter på flera olika sätt:

2.1 Registreringsinformation som du lämnar till oss. Några av våra tjänster kräver att du registrerar dig för ett konto, detta gäller särskilt vårt lojalitetsprogram och vissa funktioner som är tillgängliga via våra mobilapplikationer eller webbsidor. Om du väljer att skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret kommer du att bli ombedd att lämna kontaktuppgifter och identitetsuppgifter, din titel, för- och efternamn, födelsedatum, postnummer, e-post, mobilnummer och övrig relevant information som du tillhandahåller oss).

2.2 Registreringsinformation som du tillåter sociala nätverk att överföra till oss. Om du väljer att skapa ett konto med hjälp av ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook, Google+ eller Twitter) och tidigare har lämnat ditt medgivande till dessa så kommer dina sociala medier att överföra din personliga information (förnamn, efternamn, användarnamn, profilbild, e-post, kön, födelsedatum, utbildning, skola, titel), information om din adress ( land, stad, adress, postnummer, telefonnummer), mina ”gillar” (webbsidor, favoritfilmer, favoritmusik, favorit TV program) och vänlista.

2.3 Personlig information som vi samlar in från din användning av våra tjänster.

När du använder lojalitetskortet samlar vi in och behandlar:                                                                                                          * information som rör din shoppingprofil
* frekvensen och tidsåtgången av dina besök,
* uppgifter om ditt köpbeteende
* information om dina interaktioner med lojalitetstjänsten i sociala medier om du är registrerad för lojalitetsprogrammet med hjälp av ditt sociala nätverkskonto.

När du använder våra mobilapplikationer eller webbplatstjänster som verifierad användare, samlar vi in och behandlar:
• personuppgifter som du lägger till din profil (dvs. användarnamn eller smeknamn, profilbild och lösenord),
• personuppgifter som ingår i det innehåll som du lägger upp, laddar upp, bidrar med eller på annat sätt gör tillgängligt på eller via tjänsterna, exempelvis din tidslinje, vad du gillar, fotosamlingar, önskelista, kontaktlista,
• om du är ansluten till tjänsterna via ditt sociala nätverkskonto, information om dina interaktioner med tjänsterna i sociala medier,
• information om frekvensen av dina besök, dina besöksrutter och position inom köpcentrumet, förutsatt att vi har fått ditt samtycke.
• teknisk data.

När du besöker vår webbsida, Future4us.se kan vi använda cookies och liknande teknik för att samla in information om din användning av vår webbplats och du kan lära dig mer om denna användning i avsnittet ”Cookies”.

3. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter som vi samlar in till att:
(i) Förvalta och tillhandahålla tjänsterna till dig,

(ii) Analysera din användning av tjänsterna och, om du lämnat ditt samtycke, samköra dina personuppgifter som samlas in från användningen av våra olika tjänster (dvs. lojalitetskort, våra mobilapplikationer och vår webbsida) för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och utveckla nya funktioner och tjänster.

(iii) Tillhandahålla anpassad information och reklammaterial till dig. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial om vi har fått ditt samtycke. När du registrerar dig för någon av våra tjänster som samlar in personuppgifter kommer du således att få möjlighet att lämna ditt samtycke till vår användning av dina personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial.

(iv) Mäta, testa och övervaka statistiken och effektiviteten i våra tjänster.

(v) Säkerställa den tekniska driften av tjänsterna och skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust, skada eller obehörig åtkomst.

4. HUR VI DELAR OCH LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar de personuppgifter vi samlar in genom tjänsterna enligt följande:

(i) Delning med tredje man
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:
• bolag som hör till samma grupp som oss för att utveckla och testa nya tjänster och funktioner.
• samarbetspartners som har butiker i vårt köpcentrum för att ge dem möjlighet att leverera reklam som de tror är av intresse för dig.
• utomstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna till dig och behandla dina personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer kommer alltid att vara föremål för säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna integritetspolicy och tillämplig lag. Observera att sådan tredje man som kan verka i USA kan ha tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. När vi överför personuppgifter till USA, följer vi de standardklausuler som antagits av Europeiska Kommissionen som ska säkra att dina personuppgifter täcks av en tillfredsställande skyddsnivå när de används och behandlas därifrån. Vi skaffar också nödvändigt tillstånd från CNIL
• våra partners, i avidentifierad form och på ett sätt som gör att det inte längre är möjligt att identifiera dig,
• för att följa juridiska eller regulatoriska krav, domstolsbeslut, stämningar eller juridiska processer, om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser,
• en ny förvärvare, när personuppgifter överförs som del av försäljningen eller om hela eller delar av våra tillgångar på annat sätt överlåts till ett annat bolag.

(ii) Delning med parter som du väljer
• Delning med andra användare av tjänsterna . All information eller innehåll som du frivilligt lämnar genom våra mobilapplikationer eller webbtjänster blir tillgänglig för alla användare av tjänsterna. Genom dessa tjänster kan du också dela hela eller delar av ditt innehåll och dina personuppgifter till individuellt utvalda användare i din kontaktlista genom att ändra dina inställningar i tjänsterna.
• Delning med sociala nätverk. Om du väljer att få åtkomst till tjänsterna via ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook, Google+ eller Twitter) eller genom att klicka på någon av plugg-in knapparna eller länkarna i sociala nätverk (t.ex. Facebooks ”Gilla”-knapp eller Googles ”+” knapp) som är tillgängliga via tjänsterna kommer ditt innehåll och dina personuppgifter att delas med det aktuella sociala nätverket. Du är införstådd med att sådan information kan publiceras på ditt sociala nätverk under ditt konto. Du förstår och accepterar att de sociala nätverkens behandling av dina personuppgifter, inklusive information som delas med de sociala nätverken via tjänsterna, styrs av deras egna respektive integritetspolicys. Om du inte vill att det sociala nätverket ska samla in uppgifter om dig ska du läsa integritetspolicyn för det relevanta sociala nätverket i detta avseende och/eller logga ut från det aktuella sociala nätverket innan du använder våra tjänster.

5. HUR DU ÄNDRAR DINA INSTÄLLNINGAR

Genom dina inställningar av tjänsterna kan du uppdatera din kontoinformation, ändra dina inställningar, prenumerera/avsluta prenumerationen på den kommunikation som du får från oss och ställa in dina delningspreferenser för tjänsterna, inklusive platsaktiverade funktioner.
Observera att om du vill begränsa eller ändra tillgången till, eller dela med dig av, dina personuppgifter med sociala nätverk så hänvisas du till dina kontoinställningar på det sociala nätverket.

6. HUR VI SÄKRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår prioritet. Om du som registrerad användare får ett lösenord bör du hålla detta hemligt, begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet och logga ut efter att ha använt tjänsterna. Läs mer om ditt ansvar på våra användarvillkor.
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, radering, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Vi ber dig dock vara medveten om att ingen informationsöverföring via Internet eller lagringsteknik kan garanteras vara 100% säker.

7. HUR DU KOMMER ÅT OCH UPPDATERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att du har möjlighet att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Du har rätt, i enlighet med gällande lagstiftning, att efter skriftlig begäran till Future4us ”postadress” få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att få reklammaterial och att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Future4us och bifoga en kopia av ditt identitetskort. Vi kommer att svara efter att ha bekräftat din identitet.

8. FACEBOOK

Vid inloggning eller registrering med Facebook sparas information som behövs för att utföra en inloggning/registrering till Future4us. Detta inkluderar din email, din offentliga profil samt en lista av dina vänner på Facebook. Denna information lämnar vi inte ut offentligt utan använder enbart i syfte för inloggning/registrering.

Ändra storleken på teckensnittet

Kontrast

Länkar

Text till tal