Gemenskap, tillhörighet och relationsskapande

Våra ambassadörer hjälper oss att sprida vårt budskap!

Future4us är en mötesplats som välkomnar alla – oavsett funktionsnedsät-
tning, sexuell läggning eller bakgrund. Våra medlemmar är vår viktigaste
tillgång, och vi strävar efter att sprida vårt budskap till så många som
möjligt. Som del i arbetet med att synliggöra oss och vår tjänst har vi
utvecklat ett ambassadörskap, där vi ber några av våra mest hängivna
medlemmar att hjälpa oss. Vi är så glada att du vill vara en av dem!

Dina uppgifter som ambassadör

Dela med dig av dina erfarenheter och din kompetens

Hur?

Kommunicera med medlemmar, ställ frågor, ge svar
och bjud in till konversation.
Berätta om vår tjänst för personer i ditt kontaktnät

Berätta om vår tjänst för personer i ditt kontaktnät

Hur?

Tipsa andra genom att berätta om vad Future4us är
och vad vi erbjuder med vår tjänst.
Hjälpa oss med vår marknadsföring

Hjälpa oss med vår marknadsföring

Hur?

Dela länkar till våra sociala medier, samla in citat från
medlemmar som vi kan använda i vår digitala marknadsföring,
och dela ut flyers om vi har någon speciell kampanj.

Som ambassadör kommer du att presenteras på vår ambassadörsida och få till-
gång till betalversionen av future4us, kostnadsfritt – så länge du är medlem hos oss. Självklart är inga av uppgifterna tvingande.

Tack för din medverkan!
Future4Us

Våra ambassadörer

Ändra storleken på teckensnittet

Kontrast

Länkar

Text till tal